Järsku Matemaatika

Hayesi põhimodemi AT stringid

AT-modemi Hayesi põhikäskude ja määratluste loetelu iga käsu kohta.